Disclaimer

QualityTraffic besteed veel zorg en aandacht aan de samensteling van deze website en de daarin opgenomen informatie. Maar kan niet instaan voor de juistheid, volledigheid en actualiteit van de geboden informatie. De gebruiker moet ervan bewust zijn dat de verstrekte informatie, zonder berichtgeving, te allen tijde gewijzigd kan worden. QualityTraffic aanvaardt geen aansprakelijkheid voor enigerlei directe of indirecte schade, van welke aard dan ook, die voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met het gebruik van de website.